image

Șef lucr. dr. Vasile FLORIAN

Vasile-Constantin-FLORIAN-CV

Vasile FLORIAN este șef de lucrări în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, la Departamentul Protecția mediului și a plantelor, Disciplina Fitopatologie.

CV Șef de lucrări dr. Vasile FLORIAN

Contact

Domenii de competenţă profesională

  • Fitopatologie
  • Protecţia plantelor
  • Prognoză şi avertizare
  • Protecţia integrată a culturilor
  • Practică agricolă

Experienţa profesională

10 ani învățământ superior

Conducere/participare proiecte de cercetare

Director de grant – 2 proiecte

Publicații

  • o carte
  • 17 lucrări științifice