image

Șef lucr. dr. Mihai BUTA

Mihai-BUTA-CV

Mihai BUTA este şef de lucrări în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură.

CV Șef de lucrări dr. Mihai BUTA

Contact

Domenii de competenţă profesională

  • Pedologie – Studii pedologice şi bonitarea terenurilor

Experienţa profesională

8 ani în învăţământul superior

Conducere/participare proiecte de cercetare

  • Grant CNCSIS – MEC, tip TD (2007-2008): Managementul durabil al terenurilor din dealurile Cojocnei în contextul integrării în structurile europene Partener: MENCNCSIS, tema nr. 4, cod 404, 23 GR / 01.07.07

Publicaţii

  • 1 curs de cartare şi bonitare a terenurilor agricole – coautor
  • 3 manuale de lucrări practice în domeniul ştiinţei solului – coautor
  • 70 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, volume, anale etc. din care: 17 prim autor, 1 cotata ISI