Fertilizanți

Procese fundamentale determinante ale stării de reacţie şi nutritivă a solurilor, evoluţia agrochimică a solurilor, metode de control ale stării de fertilitate a solurilor, managementul fertilizării solurilor, măsuri agrochimice de reconstrucţie a solurilor poluate.