Fitopatologie

  • Bacteriologie și micoplasmologie, boli la sămânță, foliare și de spic la cerealele păioase (grâu, orz de primăvară,triticale), carantină fitosanitară, dezinfecţie și dezinsecţie, control fitosanitar al culturilor agricole si horticole, controlul biologic al patogenilor de pe sămânță, controlul bolilor foliare și de spic la cereale păioase prin tratamente cu fungicide, controlul fitosanitar al culturilor, controlul fitosanitar al plantelor ornamentale și culturilor din spațiile protejate, diagnoza bolilor plantelor agricole și horticole, dinamica bolilor foliare la cereale păioase, ecologie, fitofarmacie și fitiatrie, pesticide, fitopatologie, fitoprotecţia și igiena culturilor în sere și solarii, fusarium spp și fuzariozele porumbului, identificare agenți patogeni la plantele de cultura și la materialul săditor și de plantat, infecții artificiale cu agenţi patogeni, metode convenționale de prevenire și combatere a bolilor culturilor agricole și horticole în câmp și spații protejate, metode neconvenționale de prevenire și combatere a bolilor culturilor agricole și horticole în câmp și spații protejate (control biologic), micologie, protecţia integrată a culturilor, protecţia plantelor, testare de fungicide în vederea omologării, testarea fungicidelor în vederea omologării (grâu, cartof), virologie