Tehnologii agricole

  • culturi de câmp (cereale, leguminoase pentru boabe, oleaginoase, textile, tuberculifere şi rădăcinoase), cultivarea plantelor medicinale şi aromatice, cultivarea tutunului şi hameiului tehnologii ecologice ale culturilor de câmp şi plantelor medicinale, condiţionarea şi păstrarea produselor agricole, recunoașterea și certificarea loturilor semincere