Blog - Fullwidth With Sidebar

Legumicultură

Legumicultura; Cultura legumelor in sere si solarii; Tehnologii speciale de cultura a legumelor (Culturi fara sol); Tehnologii conventionale de cultura a legumelor (tehnologii clasice de cultura a legumelor);

Mai mult...

Floricultură

Cultivarea plantelor floricole în camp şi spaţii protejate; Sortiment floricol recomandat pentru spaţiile verzi şi designul interior; Tehnologii de cultură convenţionale şi neconvenţionale (fără sol) ale plantelor floricole; Tehnologii de cultură ecologice ale plantelor floricole; Producerea materialului săditor floricol.

Mai mult...

Tehnologii agricole

culturi de câmp (cereale, leguminoase pentru boabe, oleaginoase, textile, tuberculifere şi rădăcinoase), cultivarea plantelor medicinale şi aromatice, cultivarea tutunului şi hameiului tehnologii ecologice ale culturilor de câmp şi plantelor medicinale, condiţionarea şi păstrarea produselor agricole, recunoașterea și certificarea loturilor semincere

Mai mult...

Semințe / material biologic

Biodiversitate, bioremediere și fitoremediere de soluri poluate, conservarea biodiversității, ecologie.

Mai mult...

Pomicultură

Pomicultură

Mai mult...

Plante medicinale

Conservarea biodiversității, cultivarea plantelor medicinale și aromatice, tehnologii ecologice ale culturilor de câmp și plantelor medicinale

Mai mult...

Pedologie

Bonitare cadastrală, prognoză și avertizare, soluri organice, știința solului, tehnici judiciare și funciare, tehnologii de depoluare.

Mai mult...

Mașini agricole

Fiabilitatea agregatelor agricole, motoare, tractoare, energie regenerabilă, tehnologii de mecanizare a lucrărilor agricole, testarea agregatelor agricole.

Mai mult...

Herbologie

Herbologie (biologia, ecologia şi controlul buruienilor), ştiinţele solului, agrotehnică, tehnologii agricole: clasice, minime sau conservative, agricultura organică, dezvoltare rurală şi amenajarea teritoriului, Tehnică experimentală şi tehnici statistice, sisteme agricole durabile.

Mai mult...

Entomologie

Ecologie, entomologie agricolă, horticolă și montană, forestieră, generală, horticolă, feromoni, nematologie și acarologie, protecţia integrată a culturilor, zoologie generală.

Mai mult...