image

SCDA Turda

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda are menirea de a asigura cea mai mare parte a materialului biologic ( soiuri şi hibrizi ), a tehnologiilor la principalele culturi de câmp pentru partea centralǎ, de Nord şi Nord-Vest a Transilvaniei, precum şi pentru Podişul Moldovei (Nord-Vestul ţării).

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă TURDA

Cercetǎrile sunt direcţionate spre urmǎtoarele domenii :
– domeniul culturilor de câmp şi domeniul ameliorarii ovinelor si suinelor:
– geneticǎ şi ameliorare la porumbul comun şi zaharat, soia, grâul de toamnǎ,orz de primǎvarǎ,ovǎz de primǎvarǎ;
-identificarea unor seturi de hibrizi de porumb, soiuri de soia,de cereale păioase: grâu, orz, orzoaică, ovaz, cu adaptabilitate specifică pentru principalele zone agricole din partea centrala si de Nord a Transilvaniei;
-tehnologia producerii de sǎmânţǎ la genotipurile create în unitate si solicitate pe piaţă, precum şi la noile creaţii în curs de implementare;
-stabilirea principalelor verigi tehnologice pentru cultura cerealelor şi plantelor tehnice în zona de influenţǎ;
-protejarea resurselor de sol prin lucrǎri antierozionale, lucrǎri minime ale solului şi alte mijloace specifice;producerea de sǎmânţǎ ( verigile biologice iniţiale ) la cultivarele create în unitate şi organizarea sistemului de producere de sǎmânţǎ în zonǎ;
-protecţia culturilor; elaborarea strategiilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor la principalele culturi de camp prin diferite metode neconventionale(biologice,biotehnice);
-testări produse pesticide (tratament sămânţă, tratamente foliare, tratamente dăunători, erbicide);
-identificarea unor soluţii tehnologice specifice pentru:agricultura organicǎ, coexistenţa mijloacelor de producţie biologice moderne cu cele convenţionale şi tradiţionale;
– conservare-ameliorare a raselor de suine Bazna şi Mangaliţa;menţinerea în stoc genetic a rasei de ovine Ţigaie ruginie;

În domeniul cercetărilor de profil zootehnic SCDA Turda este singura unitate care menţine în stoc genetic rasele de suine Bazna şi Mangaliţa – varietatea roşie, precum şi rasa de ovine Ţigaie – varietatea ruginie.

SCDA Turda a fost prima unitate in care s-au efectuat cercetări privind combaterea sfredelitorului porumbului(Ostrinia nubilalis Hbn.) cu entomofagul Trichogramma spp.obtinut in conditii dirijate in laboratoarele proprii,în urma cărora s-a stabilit tehnologia de combatere biologică a dăunătorului menţionat;

Asigurăm cea mai mare parte a materialului biologic ( soiuri şi hibrizi ), a tehnologiilor la principalele culturi de câmp

Descărcare:
Calendarul lunii octombrie al activităţilor de promovare a rezultatelor de cercetare; oferta de seminţe pentru toamnă

Calendarul lunilor mai-septembrie al activităţilor de promovare a rezultatelor de cercetare;oferta de seminţe pentru toamnă

Oferta concretă a unităţii de cercetare-dezvoltare este :

– soiuri de grâu de toamnă adaptate condiţiilor din zona centrală, nord,nord-estul ţării, cu o calitate de panificaţie şi valoarea nutritivă foarte bună;

– soiuri de orzoaica de primavara pentru bere cu potenţial de producţie mare şi cu o plasticitate ecologică ridicată;

– hibrizi de porumb(gama TURDA) cu potenţial mare de producţie şi stabilitate ridicată a recoltelor, diversificaţi din punct de vedere al modului de folosire;

hibrizi de porumb zaharat,cu conţinut caloric superior porumbului obişnuit (12,0% zaharuri, 15-17% polizaharide, 4,5% grăsimi, 0,8% substanţe minerale);adptaţi pentru toate zonele de cultură a porumbului;

– soiuri timpurii de soia, pretabile la cultivarea în Câmpia Transilvaniei, centrul şi nord-estul Moldovei şi Câmpia de Vest a ţării şi cu inaltime de insertie a păstăilor bazale ridicate în vederea eliminarii pierderilor la recoltare;

– producere de seminţe din verigile superioare la soiurile si hibrizii creaţi la SCDA Turda;

-analize fizico-chimice de laborator pentru materialului ameliorat: aminoacizi, proteină, ulei, calitate de panificaţie;

-teste fiziologice de laborator (zahăr, apă, substanţă uscată etc.) la principalele plante cultivate;

-tehnologii de cultură şi secvenţe tehnologice, la culturile de câmp menţionate, privind : rotaţia culturilor, combaterea buruienilor,bolilor si dăunătorilor prin diferite metode, menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, cu investiţii de resurse reduse;

-activitate de consultanţă agricolă în domeniul culturii plantelor;activitate continuă de formare profesională ;

activitatea de cercetare de la SCDA Turda se va concretiza şi în viitor prin obţinerea noilor creaţii: soiuri,hibrizi,noi secvenţe tehnologice la grâu, orzoaica de primavară, porumb,soia,în concordanţă cu tendinţele actuale.

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda

Adresa:
Str.Agriculturii nr. 27,
401100 Turda,
jud. Cluj

Telefon: 0264 311680-81
Fax: 0264 311 792
Email: office@scdaturda.ro
Pagina web: scdaturda.ro