• AGRIM

Șef lucr. dr. Vasile FLORIAN

Vasile FLORIAN este șef de lucrări în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, la Departamentul Protecția mediului și a plantelor, Disciplina Fitopatologie.

Domenii de competenţă profesională

  • Fitopatologie

  • Protecţia plantelor

  • Prognoză şi avertizare

  • Protecţia integrată a culturilor

  • Practică agricolă