top of page

Cursuri on line gratuite pentru fermieri

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE AGRICULTURĂ SUSTENABILĂ

Fundația READ (Resurse Eficiente pentru o Agricultură Durabilă) în parteneriat cu Facultățile de Agricultură din București, Cluj-Napoca, Iași şi Timișoara, organizează cursuri on-line gratuite pentru fermieri, cu scopul ÎNCURAJĂRII PRACTICĂRII UNUI SISTEM AGRICOL DURABIL ÎN ROMÂNIA.

Acest parteneriat este o continuare a eforturilor de promovare a principiilor agriculturii durabile în România şi diseminarea bunelor practici durabile.

Cursurile au durata de 30 ore pregătire teoretică și 18 ore vizite de studiu la ferme etalon din regiunea de desfăşurare a cursurilor, susținute de către partenerii Fundației READ. La final, cursanților li se va elibera un certificat de participare.

Cursurile se organizează on-line, fiind susținute de către lectori cadre didactice universitare din Facultățile de Agricultură, abordând tematici legate de:

  • Fundamentarea conceptului de sustenabilitate în agricultură, legislația europeană, accentuând asupra tipurilor de agricultură: biologică, sustenabilă, de precizie

  • Tehnologii agricole sustenabile particularităților și zonarea cu referire asupra: în funcție de condițiile pedoclimatice, aplicarea inputurilor, lucrările solului, tehnologii regenerative, emisiile de GES, marketingul producției agricole, eficiența economică a exploatațiilor Agricole

  • Culturi agricole sustenabile: grâu, porumb, rapiță, floarea- soarelui, abordate diferențiat în funcție de zona de cultivare, corespunzător celor patru centre universitare

Recunoscut fiind faptul că agricultura durabilă a devenit un concept-cheie în discuțiile privind dezvoltarea viitoare a sectorului agricol care se confruntă cu numeroase provocări, de la asigurarea securității alimentare la nivel global, la gestionarea eficientă a resurselor naturale și la combaterea schimbărilor climatice, considerăm că participarea fermierilor la aceste cursuri poate aduce reale beneficii, sociale şi economice pentru comunități.

inscriere
Înscriere: Școala Românească de Agricultură Sustenabilă
Ultimul nivel de studii absolvit

Am primit înregistrarea. Vom trimite comunicări pe adresa de email specificată.

bottom of page