top of page

Arătura de toamnă

Actualizată în: 15 mar. 2021

 1. refacerea stării de așezare afânată a solului și îmbunătățirea drenajului intern al acestuia;

 2. întoarcerea, mărunțirea și afânarea brazdei;

 3. încorporarea stratului prăfos de la suprafață, a resturilor vegetale, îngrășămintelor, amendamentelor;

 4. reglarea chimismului și biologiei solului;

 5. combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor;

 6. conservarea apei în sol prin mărirea capacității de înmagazinare;

 7. pe terenurile în pantă- împiedicarea scurgerilor de apă și favorizarea infiltrației;

 8. asigurarea condițiilor pentru pregătirea patului germinativ.

În organizarea arăturii unei parcele de teren trebuie să parcurgem câteva etape, etape pe care suntem obligați să le respectăm pentru a reuși o bună lucrare de bază a solului, extrem de importantă pentru obținerea unor recolte mari.

Pe parcela pe care dorim să o arăm, mai întâi trebuie să mărunțim resturile culturii precedente: coceni de porumb, vetre de buruieni, gunoi de grajd dacă s-a aplicat etc. Acest lucru este necesar pentru ca resturile vegetale să poată fi bine încorporate în sol. De asemenea, pe parcelele unde sunt buruieni problemă, cum ar fi pirul, acestea trebuie combătute conform sistemului de agricultură practicat.

A doua mare problemă este reglarea plugului. Din 1990 și până astăzi avem foarte serioase probleme cu reglarea plugului. Această MAȘINĂ AGRICOLĂ trebuie reglată corespunzător atât în ceea ce privește adâncimea pe fiecare trupiță dar și în privința uniformității și a corectitudinii răsturnării brazdei. De asemenea organele active (fierul de plug etc.) să fie într-o stare corespunzătoare pentru a putea executa o bună lucrare.

Cerințele agrotehnice pentru arat:

 1. aspectul vizual al arăturii nu trebuie să prezinte greșuri, coame, șanțuri, suprapunere de brazde, brazde nerăsturnate, brazde tip curele, resturi vegetale neacoperite;

 2. aducerea stratului de sol structurat din adâncime cu ajutorul cormanei la suprafață și răsturnarea celui superior cu structură distrusă pe fundul brazdei;

 3. arătura trebuie să fie uniform nivelată, cu respectarea intrării și ieșirii plugului din brazde (brazdele să fie uniforme și liniare) și să nu se poată deosebi trecerile alăturate ale plugului;

 4. sunt obligatorii brazdele de control;

 5. coamele din zona de începere a arăturii la “cormană” să fie cât mai mici, iar șanțurile de încheiere a arăturii “în părți” să nu depășească 50% din adâncimea arăturii pe restul parcelei;

 6. să nu aducă la suprafață orizonturi slab fertile sau pietrișuri, acolo unde acestea există;

 7. să fie uniformă ca adâncime, cu maxim o abatere de ± 10% față de adâncimea stabilită;

 8. gradul de acoperire a resturilor să fie cel puțin 90%, iar gradul de mărunțire a solului exprimat în agregate pe până la 5 cm diametru, să fie minim 75%;

 9. pe terenurile în pantă executarea arăturii, pe direcția generală a curbelor de nivel, fără abateri mai mari de 5% pe distanțe mai mici de 200 m și abateri de 2-3% pe distanțe de peste 200 m;

 10. alternarea adâncimii de lucrarea a solului în cadrul asolamentului;

 11. viteza agregatului de arat între 5-7 km/oră.

Profesor dr. Ioan ROTAR

Facultatea de Agricultură a USAMV Cluj-Napoca

9 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page