top of page

Experiențele de lungă durată în contextul sistemelor sustenabile

Experiențele de lungă durată pot fi în măsură să orienteze, teoretic și practic, deciziile în privința implementării unor sisteme agricole sustenabile. În lume, cu o distribuție neuniformă, în timp și spațiu, funcționează ca active peste 800 de experiențe de lungă durată. Conform ultimelor arhivări și datelor prelucrate pe plan mondial, s-au inventariat 620 de experiențe de lungă durată, 417 în Europa și restul în alte continente (preponderenţa este în Europa, urmată de continentul american) (Debreczeni, Körschens, 2003; Donmez et al. 2022). Bibliografia existentă încadrează domeniile de cercetare ale experienţelor de lungă durată prioritar în tematica lucrărilor solului, apoi domeniul fertilizării, respectiv rotaţiei culturilor, în rest reprezentarea este modestă. Incursiunile bibliografice numeroase, făcute pe plan mondial arată următoarele:


1. Experienţele de lungă durată cu îngrăşăminte

Acestea pot deţine un rol esenţial în controlul şi monitorizarea fertilităţii solului şi implementarea unor principii cu măsuri ce previn procese de degradare în contextul aplicării de lungă durată a îngrăşămintelor. Pe termen lung se detaşează distinct unele procese care acţionează asupra unor măsuri raţionale în domeniul fertilizarii/fertilităţii și sustenabilității:


  • S-a instaurat, preponderent mentalitatea NP şi NPK, de natură minerală, iar în contrapondere, fertilizarea organo-minerală, la principalele culturi din asolamente scurte sau lungi, la plantele de câmp.

  • Se preconizează, deci interacţiuniile studiate NP şi NPK, diferenţiat aplicate, prioritar echilibrate, cu reţineri pentru predominanţa pe termen lung a azotului. Fertilizarea organo-minerală deţine prioritar efect ameliorativ prin componenta organică, dar şi nutritiv, fiind alternativa de obţinere a unor producţii maxime şi de calitate. Un management raţional al fertilizării poate avea efecte asupra stării de nutriţie şi calitate a solurilor şi obţinerea de randamente pe seama dozelor aplicate mai mult decât pe fertilitatea naturală a solului.

  • Acumularea de lungă durată a elementelor nutritive, în principal cu NP şi/sau NPK, poate conduce la efectul unor interacţiuni sau de cele mai multe ori propun includerea în proiectul de fertilizare a mai multor combinaţii nutritive. Aşa s-a evidenţiat necesitatea aplicării în echilibru şi/sau complementaritate elemente – S, Ca, Mg dar şi microelemente Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo.

  • Parcursul de lungă durată al fertilizării este de mare importanţă, în aceeaşi măsură cu producţia şi calitatea, cu o semnificaţie dovedită prin efectele multiple asupra evoluţiei solurilor, a fertilităţii, sub aspect chimic, fizic şi biologic: aşa s-a dovedit că fertilizarea minerală determină acidifierea solurilor, mai activ în categoria clasei luvosolurilor (natural acide) şi nu numai, precum şi o reducere semnificativă a conţinutului de humus (C-organic), cu exprimarea în regresie a acestui fenomen după sortimentele şi mărimea dozelor fertilizării. În acest multiplu fenomen de involuţie a solurilor se propun măsuri de prevenire şi/sau corectare a acidităţii, iar pentru bilanţul humic se aduc în actualitate metodele şi măsurile ce modelează favorabil C-organic şi humusul şi controlează alţi factori agravanți ai fenomenului (lucrarea exagerată a solului, se propun alternative de no-tillage şi metode de sechestrare a carbonului).


2. Experienţele de lungă durată cu îngrăşăminte (ELDI) din România

În reţelele de cercetare (SCDA) şi studii pedologice şi agrochimice (OSPA), în România s-au realizat 20-22 experienţe de lungă durată cu îngrăşăminte, menţinute astăzi într-un maxim de 10 amplasamente, cu acoperire agroecologică pentru tot teritoriul agricol al României.


Rezultatele aici, introduse în arhivarea europeană menţionată, pentru 14 locaţii, sunt comparabile cu cele tradiţionale din alte ţări: Rothamsted, Askov, Grignon, Halle, Bad Lauchstadt, ș.a. şi susţin măsuri esenţiale pentru implementarea sistemelor sustenabile în agricultură din categoria protecţiei solurilor şi mediului, modelarea pe termen lung a conţinutului de C-organic, controlul şi modelarea reacţiei solului, un management eficient al fertilizării, măsuri economice şi sociale care susţin fertilitatea şi asigură pe termen lung eficienţa agriculturii, sustenabilitatea.

Comments


bottom of page