top of page

ICEADR București - Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală


I.C.E.A.D.R. desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul economiei agrare şi dezvoltării rurale

  • evaluarea economică a resurselor din agricultură – managementul exploatațiilor agricole;

  • fundamentarea tehnico-economică a tehnologiilor de producție, optimizarea economică şi rentabilizarea producției agricole;

  • fundamentarea de sisteme şi mecanisme privind funcționarea pieței produselor agricole şi agroalimentare în România – marketingul agricol;

  • fundamentarea tehnnico-economică a organizării exploatațiilor agricole cu dimensiuni optime;

  • analiza filierelor principalelor produse agricole; managementul calităţii pe filiera produselor agricole;

  • dimensiuni socio-economice ale dezvoltării durabile a comunităţilor rurale pe bază de anchete, studii şi analize;

  • studii privind dezvoltarea şi modernizarea agriculturii în condițiile economiei de piață și în concordanță cu cerințele Uniunii Europene;

  • și altele.


Obiective

  1. promovarea și valorificarea rezultatelor din domeniul cercetare-dezvoltare (tehnologii, metode, instalații, brevete etc.) prin transfer de cunoștințe științifice și tehnice de înalt nivel către mediul economic.

  2. sprijinirea mediului de afaceri din Transilvania prin servicii de consultanță competente și de calitate, contribuind astfel la creșterea competitivității economice și a gradului de inovare al regiunii.

Conducere


DIRECTOR

Dr. ing. Vili DRAGOMIR


SECRETAR STIINTIFIC

Dr. ec. Rodino Steliana


CONSILIU DE ADMINISTRATIE


Președinte:

Dr. ing. Vili DRAGOMIR – Director ICEADR

Membri:

jur. Ileana POPESCU – Șef serv. Juridic, Reprezentant ASAS

ing. Mariana CIORNEI – reprezentant MADRDr.

ing. Steliana RODINO – Secretar Științific

Ec. Bulate Nicolae – Contabil șef ICEADR

Drd. ing. Diana CREȚU – secretar consiliuCONSILIU STIINTIFIC


Președinte

Dr. ec. Rodino Steliana – CSI – Secretar Științific ICEADR

Membri:

Dr. ing. Vili DRAGOMIR – Director ICEADR

Dr. ing. Ancuța MARIN – CS III – Șef de laborator

Dr. ing. Rodica CHETROIU – CS III – Șef de laborator

Dr. ing. Rozi BEREVOIANU – CS I

Dr. ing. Diana ILIE – CS II

Dr. ing. Eduard Alexandru DUMITRU CS IIIIstoric recent


Institutul de Economie Agrară trece în subordinea Institutului Central de Cercetări Agricole, reorganizat în anul 1969 în Academia de Științe Agricole și Silvice, care primește în 1992 numele savantului român Gheorghe Ionescu-Șișești, devenind Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești”.În anul 2002, în baza Legii 290, Institutul de Economie Agrară se reorganizează şi devine Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Economie Agrară (I.C.D.E.A.), iar în baza HG 1301/2010 a fost reorganizat și poartă denumirea de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (I.C.E.A.D.R.).CONTACT


Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala Bulevardul Mărăști Nr. 61,

Sector 1, București, CP 011464

Email: office @ iceadr.ro

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page