top of page

Macroelemente secundare (S, Ca, Mg) ca fertilizanți și amendamente

Elementele S, Ca, Mg se apreciază ca macroelemente, menționate ca secundare, întrucât se aplică în condiții bine definite, în dependență și conexiune cu categoria macroelementelor primare (N, P, K), dar în doze raționale și mai reduse decât acestea. Esențial este că din punct de vedere cantitativ răspund domeniului de concentrații specifice macroelementelor -n ∙ 10⁻¹ - n ∙ 10⁻² % din s.u. - și dețin roluri cantitative și calitative în producția vegetală.


În activitățile practice, mai ales Ca+Mg, se regăsesc și în măsurile - produșii amendării solurilor.


Macroelementele secundare – S, Ca, Mg în sol plantă:


1. Sulful
 • În Sol – este deținut de compuși organici și minerali – S-total – 0,016-0,044% și raport N/S – 3,7-10,6; mai ridicat la cernoziomuri. S-organic – 60-90% din S-t este deținut în substanțele humice, cu aprox. 0,6%S; S-mineral – forma accesibilă, sulfații, din mineralizarea humusului și săruri existente și aplicate.

 • În plantă – rol în fotosinteză dar și prin aminoacizi și proteine cu S, prin esterii ce participă la metabolismul plantelor, la eficiența N. Raportul N/S esențial, iar ca anion însoțitor (SO₄²⁻) potențează, susține rolul cationilor în fertilizare (K, Ca, Mg).

 • Necesarul de S: la plante: - cu exigențe foarte mari (60-80 kg S/ha) (plante ce dețin esteri cu S): ceapă, usturoi, țelină, muștar, rapiță, conopidă; - cu exigențe mari (40-60kg S/ha): leguminoasele, ce sintetizează proteine; - cu cerințe moderate și mici (15-30kg S/ha): cereale, pentru necesarul de S la anumite fenofaze (înflorit – coacere).

Caracterizarea regimului S-lui în sol plantă


2. Calciul
 • În sol: cation bine reprezentat, CaCO₃ determină evoluția unor soluri, fertilitatea și formele Ca²⁺. Ca-total – 0,1-6% (>10% în soluri formate pe calcare și marne carbonatice). Ca-schimbabil – din CEC, 30-35% în luvosoluri și > 70% la molisoluri; Ca – solubil – 20-100ppm (psamosoluri) și 500-600ppm în soluri saturate în baze.

 • În plantă: Speciile calcicole (calcifile) cu >1,5% Ca din s.u., cele calcifobe (calcifuge) cu < 1,5% din s.u. Funcții: în constituția, permeabilitatea membranelor și țesuturilor, în echilibrul acido-bazic, “amendament” pentru sol și “aliment” pentru consumatori, plante și animale, protejează țesuturilie și plantele de acțiuni nocive: Al, H, pe soluri acide, exces de săruri, pe soluri salinizate, susține sănătatea plantelor.

 • Necesarul de Ca: amendament (CaCO₃; CaCO₃·MgCO₃; CaO) pentru soluri acide și pentru cele salinizate (CaSO₄). Ca fertilizant, pentru plantele mari consumatoare de calciu (rapiță, sfeclă de zahăr, fl. soarelui, leguminoase, legume, etc.).

Interpretare regim Ca – pentru cloroza ferocalcică:

CaCO₃ total %

​CaCO₃ activ %

Incipientă

<10

<6

Medie

10,1-20

6,1-11

Puternică

>20

>11

3. Magneziul
 • În sol, cu reprezentare mai slabă decât alţi cationi – Mg-total – 0,03% (psamosoluri şi luvosoluri) – 1,2% (în cernoziomuri); - Mg-schimbabil de 1-10% din Mg-total. Scade la textură grosieră şi cu debazificare la 1 m.e. la 100g sol şi sub 6-8% din T; - Mg-solubil – 0,1-0,2% din Mg total.

 • În planta: reprezentare 0,3-0,5% din s.u. (sub N, K, Ca, apropiat P), nivel critic în plantă < 0,2% din s.u. Rol esenţial în compoziţia şi sinteza clorofilei, activator al metabolismului N-lui şi proteinelor; în sinteza şi depunerea substanţelor de rezervă.

 • Carenţa de Mg - < 60ppm – Mg-schimbabil; < 1m.e./100g sol; < 6% din T.


Resurse fertilizante şi amendamente cu S, Ca, Mg


Sulf:

 • Resurse (roci) naturale: Kieserit cu MgSO₄·2H₂O (28-30% SO₃ şi 16-24% MgO) utilizare redusă în stare naturală, ca materie primă în îngrășămintele complexe NP+; NPK+S+Mg.

 • Resurse minerale: (obținute industrial – sulfații): (NH₄)₂SO₄ cu 21% N şi 24%S; K₂SO₄ – 48-50% K₂O şi 18% S; MgSO₄ – 16% MgO şi 13% S.

 • Îngrășăminte complexe: NP+ (S+Mg); NPK+S+Mg. Fertilizanți complecși îmbogățiți cu Kieserit (MgSO₄).

Calciu:

 • Amendamente pentru solurile acide (CaCO₃; CaCO₃·MgCO₃; CaO), 20-50% CaO.

 • Amendamente pentru solurile saline (CaSO₄), 26-38%, CaO.

 • Îngrășăminte cu N şi P: CAN (27% N + 10% CaO + 5% MgO), azotatul de Ca Ca(NO₃)₂ – 17% N; min. 14%CaO; superfosfații simpli – concentrați 18-30% CaO şi 18-40% P₂O₅.

 • Îngrășăminte complexe: NPK+CaO+MgO+SO₄ (kieserit); NPK+dolomit + borax + sulfat de Zn.

Magneziu:

 • Roci naturale – Kieserit – MgSO₄ (materie primă industrială); Amendamente pt. soluri acide – dolomit.

 • Resurse minerale: MgSO₄ ind. – 16% MgO, 13-14% S-solubil.

 • Îngrășăminte complexe: NP+ (S+Mg); NPK+ (S+Mg).

Aceste resurse pot fi incluse tehnic şi practic în măsurile de amendare şi fertilizare.


Postări recente

Afișează-le pe toate

Comentarios


bottom of page