top of page

Problemele generale ale fertilității solurilor în România

Constatări și propuneri de remediere pentru sisteme agricole sustenabile


1. Dinamica indicatorilor agrochimici și calitativi ai solului


Sinteza controlului și monitorizării agrochimice și pedologice a solurilor din țara noastră arată următoarea situație calitativă, relevantă pentru utilizarea solului în agricultură (14,371 mil. ha agricol, 9,358 mil. ha arabil):


1.1. Situația agrochimică

 1. Soluri acide-amendabile = 3,424 mil. ha (23% agricol, 37% arabil);

 2. Soluri puternic alcaline și saline – amendabile = 0,837 mil. ha (0,57% agricol, 0,9% arabil).

 3. Soluri cu conținut scăzut de humus = 7,485 mil. ha (51% agricol, 80% arabil);

 4. Soluri cu conținut scăzut de N = 5,110 mil. ha (35% agricol, 55% arabil);

 5. Soluri cu conținut scăzut de P = 6,330 mil. ha (43% agricol, 68% arabil);

 6. Soluri cu conținut scăzut de K = 1,230 mil. ha (8% agricol, 13% arabil).

Îngrășăminte minerale aplicate (2000-2020) – de 6-8 ori sub media UE;


Stocul anual de îngrășăminte organice de proveniență zootehnică (de la toate speciile de animale), în scădere, poate asigura o fertilizare și necesar de elemente nutritive pentru 1,0 mil. ha agricol (aprox. 7% din suprafața totală).


1.2. Factori fizici și alții de degradare a fertilității solurilor


Eroziunea și decopertarea solurilor de orizontul fertil afectează 5,0 mil. ha (din agricol 35%) și 3,27 mil. ha (din suprafața arabilă).


 • Diminuarea proiectelor de CES (ca suprafață și valoare), inactivitatea perimetrelor regionale de CES.

Deficit potențial de umiditate pe 7,3 mil. ha (aproximativ 50% din suprafața totală din agricultură)

 • Proiecte de refacere și extindere a irigațiilor în zone și pe soluri cu cerințe mari și foarte mari (3,5 la 5,5 mil. ha)

 • Irigarea culturilor pe suprafețe limitate sub necesarul de eficiență.

Compactarea sub stratul arat și pe profilul solului:

 • Evaluarea de bonitare pedologică și prognoze curente arată acțiunea acestui factor de degradare a fertilității pe 10,98 mil. ha (76% din suprafața agricolă).

Poluarea solurilor: prin acțiunea singulară sau cumulată a factorilor fizici, chimici și biologici:

 • suprafață incipient, moderat și puternic poluată, se apreciază la 0,7 mil. ha la 1,3 mil. ha.


Preponderent se promovează studii de mediu cu evaluarea poluării și mai redus proiecte de depoluare și reconstrucție a mediului poluat.


2. Măsuri generale de menținere și sporire a fertilității solurilor


2.1. Modelarea indicatorilor esențiali ai fertilității solurilor


Corectarea, modelarea, optimizarea reacției solului (pH) pentru cultura plantelor:

 • Aplicarea de amendamente pe bază de CaCO3, CaCO3.MgCO3, CaO la solurile acide cu pH sub 5,8, V% sub 75%, Al-mobil mai mare de 0,3 m.e.

 • Fertilizarea rațională a solurilor acide amendate cu sortimente simple și complexe în alternativa sortimentelor ce protejează reacția.

Modelarea conținutului de C-organic și humus pentru refacerea bilanțului humic și prevenirea pierderilor de SOM:

 • aplicare de fertilizanți organici, organominerali, cu protecție a C-organic, cu proveniență animalieră și/sau vegetală (resturi vegetale, îngrășăminte verzi, composturi).

 • Sisteme agricole ameliorative și/sau conservative, cu efect de sechestrare a C-organic

Fertilizarea integrată, diferențiată pentru sisteme agricole vegetale sustenabile, cu asigurarea productivității solurilor și genotipurilor cultivate, în condiție de protecție a fertilității și condițiilor de mediu

 • Aplicarea de îngrășăminte simple, complexe minerale și organominerale, după starea de fertilitate solurilor și necesarul culturilor vegetale

 • Promovarea principiilor eficienței tehnice și economice a fertilizării într-un management real al nutrienților, fertilizării și fertilității

 • Controlul și monitorizarea fertilizării/fertilității prin sisteme analitice la sol-plantă-îngrășăminte, realizarea bilanțului nutrienților și al economiei managementului pentru un mediu agricol productiv și sănătos.

2.2. Controlul și monitorizarea altor factori cu eficiență în menținerea fertilității

 • Măsuri de control și efect în protecția mediului, cu principii preventive și curative.

 • Sisteme agricole adaptate condițiilor de mediu și fertilitate, de la convenționale la conservative, cu tehnologii de eficiență și pretabilitate, irigații și control al bilanțului hidric, rotații și asolamente eficiente ce controlează biodiversitatea, măsuri antierozionale eficiente și de durată etc.

 • Sisteme de mașini de lucrare și exploatare a solului cu impact redus în ansamblul calității solurilor.


3. Proiecte de cercetare și experimente pluridisciplinare

orientate pe tematica


Solul este garantul dezvoltării sustenabile și al securității alimentare a consumatorului:

 • Priorități în conceptul “agriculturii multifuncționale”

 • Dezvoltarea și promovarea de modele dinamice fertilitate/sustenabilitate

 • Prevenirea și diminuarea “constrângerilor” și “presiunilor” din afara sistemelor agricole

 • Armonizarea producției materiale agricole cu utilizarea resurselor naturale și de mediu, reducerea efectelor de risc.


Comments


bottom of page