top of page
 • Poza scriitoruluiAGRIM

ICPA

Actualizată în: 11 mar. 2021

ICPA a fost fondată în anul 1970 în cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” (ASAS) prin gruparea diferitelor compartimente de specialitate existente înainte în diferite structuri.


În prezent, ICPA se află sub coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării. Mandatul ICPA este acela de a promova cercetarea strategică, fundamentală și aplicată, în domeniul pedologiei și al agrochimiei, cu efectuarea monitoringului și a prognozei pe termen lung pentru solurile și terenurile agricole ale României. Acest mandat implică atât contribuții științifice semnificative în domeniile menționate, cât și activități de consultanță specifice. În acest fel, cercetătorii și cadrele tehnice din ICPA contribuie direct la competitivitatea economică a României și la îmbunătățirea calității vieții.


Mandatul este realizat având în vedere câteva obiective strategice importante:

 1. culegerea, interpretarea și asigurarea datelor privind solurile și terenurile României, precum și starea lor agrochimica

 2. inventarierea (clasificare, cartare) și monitoringul calității solului la scară națională

 3. aprofundarea cercetărilor pentru o mai bună înțelegere și prognoză a diferitelor procese din sistemul sol-plantă-mediu înconjurător

 4. dezvoltarea cercetărilor privind procesele pedogenetice și funcțiile biologice ale solului, atât în sisteme naturale cât și antropizate

 5. acordarea de #consultanță specializată, obiectivă și independentă

 6. dezvoltarea și folosirea de noi tehnologii, concomitent cu asigurarea cadrului pentru desfășurarea unei activități științifice de înaltă performanță

 7. asigurarea legăturilor cu beneficiarii, ca și a transferului eficient al rezultatelor cercetării către aceștia

 8. instruirea și perfecționarea unui personal calificat (constituind un adevărat „centru de excelentă”) în domeniul pedologiei și al agrochimiei, că și în domenii conexe (mediul înconjurător, sisteme informatice geografice, teledetecție, modelare, sisteme suport de decizii etc.)

 9. contribuții la sporirea gradului de educație a opiniei publice, prin diseminarea de informații despre impactul antropic asupra solului și mediului înconjurător

ICPA execută activități de cercetare și consultanță în domeniul pedologiei, agrochimiei și protecției mediului pentru sectorul public și sectorul privat.

ACTIVITĂȚI SPECIFICE

 1. Caracterizarea și cuantificarea Resurselor Naturale și a Mediului Înconjurător

 2. Inventarierea și Monitoringul Resurselor Naturale și Mediului Înconjurător

 3. Nutriția plantelor și fertilizarea solului

 4. Managementul Durabil al Resurselor Naturale și al Mediului Înconjurător, Poluarea Solului; Schimbări Globale; Dezvoltare Rurală

 5. Standarde și Metodologii privind Resursele Naturale și Mediul Înconjurător

 6. Utilizarea Tehnologiei Informației în Pedologie, Agrochimie și Managementul Mediului Înconjurător; Servicii de Informare-Documentare în domeniul Agriculturii și Mediului

CONTACT


Bd. Maraști, nr. 61, 011464

București,

ROMÂNIA Tel.: 021 318 43 49 Fax: 021 318 43 48 Email: office@icpa.ro Pagina web: https://www.icpa.ro/

10 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

GLISSANDO

ARTECOM

bottom of page