top of page
  • Poza scriitoruluiAGRIM

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă LIVADA

Actualizată în: 11 mar. 2021

Începând cu anul 1962, SCDA Livada este înfiinţată ca unitate de cercetare agricolă în N-V României, în scopul abordării ştiinţifice şi rezolvării unor obiective prioritare pentru agricultura din zonă, realizată pe soluri argilo-iluviale moderat acide, deosebit de problematice.


Principalele domenii de activitate:


  1. Crearea de soiuri:

    1. plante furajere: trifoi roşu, lupin

    2. plante tehnice: in pentru fibră

  2. Elaborarea de tehnologii şi secvenţe tehnologice de cultură: laborator de erbicide, protecţia plantelor, amendare şi fertilizare

  3. Producerea de seminţe

  4. Servicii ştiinţifice şi tehnologice (testare produse insecto-fungicide şi erbicide, testare fertilizanţi, testare de hibrizi şi soiuri)

  5. Difuzarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în practica producătorilor agricoli

Oferta de seminţe


SCDA Livada produce şi comercializează seminţe din categorii biologice superioare la: grâu, triticale, orz, orzoaică de primăvară, ovăz, porumb, soia, mazăre furajeră, trifoi roşu, lupin alb, in pentru fibră.


Loturi demonstrative, diseminare, activităţi


Anual, la SCDA Livada sunt realizate evenimente cu caracter de diseminare, în parteneriat cu principalele companii din domeniul agribusiness, unde sunt invitaţi producători agricoli din zonă şi autorităţi din domeniu. Aceste întâlniri facilitează discuţii pe teme concrete, conferă soluţii tehnologice , se prezintă rezultate din câmpurile experimentale , fiind imperios necesare în activitatea de cercetare agricolă.


Ca şi o particularitate, este important de menţionat ca în cadrul SCDA Livada, odată cu înfiinţarea staţiunii, au fost amplasate în toamna anului 1961 experienţele staţionare de lungă durată cu fertilizarea şi amendarea solurilor acide, de o deosebită importanţă pentru noi, dar şi cu o valoare inestimabilă pentru ceea ce înseamnă cercetarea interacţiunii sol-plantă în contextul unei agriculturi sustenabile.


Bianual, SCDA Livada editează broşura “Cercetare şi performanţă în agricultură”


CONTACT


Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada

Str. Baia Mare, nr. 7, Satu Mare, CP 447180, jud. Satu Mare. Tel: +40-(0)261-840001 Fax: +40-(0)261-840001 Email: scdalivada@yahoo.com


Producem şi comercializăm seminţe din categorii biologice superioare la: grâu, triticale, orz, orzoaică de primăvară etc.
38 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

GLISSANDO

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page