top of page

Sortimente NP și NPK pentru fertilizări faziale

Sortimentele fertilizante complexe de tip NP și NPK, precum și cele NP+ și NPK+ (îmbogățite cu alte macroelemente și microelemente) se particularizează prin calitate fertilizantă complexă, optimizare fizico-chimică și fizică a sistemului sol-plantă. De aceea, acestea pot susține sisteme de fertilizare diferențiate și integrate capabile de eficiență tehnică și economică în agricultura sustenabilă. Eficacitatea îngrășămintelor complexe rezultă de fapt din prezența a două sau mai multor componente cu substanțe fertilizante active care sunt în măsură să pună în valoare atât eficiența efectului particular al acestor componente, dar mai ales cele de interacțiune și complementaritate din care rezultă un management real al nutrienților, fertilizanților și fertilității, concretizat în producții vegetale mari și de calitate. Pentru practica agronomică atributul de sustenabilitate din partea acestor fertilizanți se realizează prin doze economice, eficiente tehnic, cu flexibilitate de aplicare diferențiată și în final cu o realizare a armonizării (optimizării) cerințelor plantelor cu capabilitatea productivă a solului.

Sortimente complexe NP, NP+, NPK și NPK+ la nivelele de reprezentare a rapoartelor nutrienților de 1:1:0; 1:1:1 sau NP+S+Mg, NPK+S+Mg, NPK+S+Mg+B+Zn, NPK+Ca+Mg+B+Zn. Aceste produse, datorită echilibrului nutritiv al s.a., dar și al capacității multiple de complementaritate a substanțelor componente fertilizante pot alcătui în sistemele de fertilizare uzuale componenta aplicării de bază anterioară sau concomitentă semănatului. În aceleași alternative, tot cu aplicare de bază, se pot încadra fertilizanți complecși NPK din sortimente 1:3:3 (8:24:24; 5:15:15), cu condiția reglării ulterioare fazial a raportului nutritiv prin aport de fertilizanți N sau NP.

Sortimente complexe NP, NPK în afara celor în care raportul nutritiv este echilibrat menționate, pretabile la realizarea fertilizărilor de bază prin rapoarte favorabile azotului sau potasiului, unde este cazul, aceste tipuri pot servi eficient fertilizărilor faziale suplimentare, în care efectul aplicărilor pe componentele de bază menționate anterior au eficiență și prin alte componente:

  • sortimente complexe NP (tip 20:20:0, 27:13,5:0), NP+ (19:19+S+Mg, 20:20+S+Mg, 20:20+Zn) sunt îngrășăminte care servesc fertilizărilor faziale și care valorifică pe cele de bază menționate anterior prin aport efectiv suplimentar al componentelor deținute. Aici complementaritatea de interacțiune macro-macroelemente și macro-microelemente are o funcționalitate eficientă cantitativ și calitativ, inclusiv cu prevenirea unor dereglări de nutriție esențiale.

  • sortimente complexe NP de tip 25:5:10, 16:8:16, 26:5:5, 16:16:8, 20:10:10, 23:9:9 + Ca + Mg + B + Zn (producție Azomureș) sunt produse cu rapoarte nutritive diferențiate, care pot avea pretabilitate aplicării faziale în mai multe alternative în care obiectivul esențial este echilibrul nutritiv (proteine/glucide), prin susținerea prioritară a unui surplus de N. Aplicabilitatea acestor sortimente are în vedere atât realizarea cantitativă, dar și calitativă a conținutului proteic, precum și a altor indicatori calitativi ai producției vegetale (pentru plante leguminoase, cereale, dar și consumatoare mari de NPK).

  • sortimente NPK (de tip 11:11:21, 12:6:24, 8:24:24, 9:12:25), deci sortimente cu un surplus de K, devin îngrășăminte complexe cu aplicabilitate la culturi mari consumatoare de K, pe soluri ușoare și medii, la culturi la care obiectivul esențial al producției poate fi prioritar conținutul de glucide, inclusiv de amidon. Pe fondul unei fertilizări de bază cu NPK, NPK+ sau NP și NP+, efectul fazial al acestor combinații este decisiv în realizarea indicatorilor de calitate. Aceste sortimente, ca și altele de tip NPK, au calitatea în plus de a regla regimul hidric al culturilor, rezistența la secetă, precum și prevenția unor boli foliare.

Aceste sortimente NPK sau NP ce dețin conținuturi majore de N, de K sau NK pot avea efecte benefice în realizarea unor culturi de calitate și cu indicatori calitativi superiori.

109 afișări1 comentariu

Postări recente

Afișează-le pe toate

1 commentaire


Buna ziua !


In cât timp îngrășămintele complexe devin disponibile plantei , solului pentru folosire ?

Diferenta dintre perioada aplicare , toamna /primăvara ?

Gasesc diferite răspunsuri la aceste întrebări : 6 săptămâni , 1 luna , 2 săptămâni .

Multumesc !


J'aime
bottom of page