top of page

Analiza solului – implicații practice

Actualizată în: 15 mar. 2021

Sistemele de evaluare și monitorizare a fertilității solului se realizează prin analize de sol cu specific agrochimic ce includ determinări ale reacției (pH), conținut de C-organic și humus, de macro și microelemente și alți indicatori care permit instituirea unor sisteme de fertilizare eficiente în obținerea unor cantități mari și de calitate de produse vegetale, în condiții economice și ecologice. Analizele și interpretarea lor au următoarele obiective:

  1. prin determinarea reacției (pH) se stabilesc categoriile de soluri și suprafețele care au nevoie de corectare a acidității sau alcalinității prin măsuri de amendare și fertilizare

  2. prin analizele elementelor nutritive esențiale se stabilesc clasele de aprovizionare și reprezentare cantitativă a formelor mobile și bioaccesibile ale acestora pentru plante

  3. se evaluează corect și diferențiat aportul real al solului cu nutrienții necesari formării producției vegetale și se stabilesc dozele de fertilizanți pentru realizarea acestora

  4. se definitivează domeniile de risc agrochimic legate de prevenirea și controlul stărilor de insuficiență și de exces nutritiv. Se delimitează factorii determinanți și măsurile de prevenire și remedierea a acestora.

  5. se realizează cartările (studiile) agrochimice sistematice și ciclice care urmăresc obiectivele menționate, dar studiază și evoluția solurilor pe perioade scurte, medii și lungi, sub impactul fertilizărilor și tehnologiilor. Cu aceste abordări se proiectează măsurile de menținere sau creșterea a fertilității, precum și de reconstrucție ecologică a solurilor degradate.

Setul de analize realizate la sol de către laboratoare și unități specializate este format din următoarele categorii:

  1. Analize de serie mare includ: pH, C-organic, humus, IN, P, K, după care se calculează dozele de fertilizanți, luând în considerare aportul solului (nativ și aplicat) și necesarul culturilor în elementele esențiale.

  2. Analize de serie mică, care conțin: determinările de S, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo (macroelemente secundare și microelemente), după care – cumulat cu analizele de serie mare – se realizează strategii și programe de optimizare agrochimică a solului, a sistemului sol-plantă.

  3. Analize ocazionale, de regulă se realizează la sol și plantă pentru prevenirea stărilor caracteristice dereglărilor de nutriție și degradării fertilității solurilor. Acestea sunt un sprijin în luarea deciziilor de fertilizare, de menținere a fertilității și de reconstrucție ecologică.

Interpretarea rezultatelor analizelor de sol se face într-un sistem de diagnoză și recomandări practice care se definitivează după programe de fertilizare diferențiată, integrată și sustenabilă.


50 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page