Ghidul pentru agricultură durabilă

DEZVOLTAT de

Noutăți de la parteneri:

Loading RSS Feed

- Managementul integrat al inputurilor agricole pentru o agricultură durabilă!

Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca prin Facultatea de Agricultură, reprezentată de către decan prof. dr. Roxana Vidican, împreună cu Fundația Resurse Eficiente și Agricultură Durabilă (READ) au înființat platforma Managementul Integrat al Inputurilor Agricole (AGRIM).

AGRIM este prima platformă din România care promovează legătura dintre producătorii agricoli și furnizorii de inputuri în domeniu, prin intermediul specialiștilor – cadre didactice din cadrul USAMV Cluj-Napoca, cu rol de consultanți. Astfel, AGRIM mediază colaborarea dintre aceștia pentru a susține creșterea economică, inovația și productivitatea sectorului agricol român.

Mai mult
Fundatia READ

Scopul Fundaţiei este susţinerea activităţilor de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică în domeniile agriculturii, resurselor naturale şi protecţiei mediului. În acest sens, Fundaţia va iniţia şi dezvolta, inclusiv în colaborare cu alte asociaţii şi/sau fundaţii…

Cultura pajiștilor

Biodiversitate, conservarea biodiversității, culturi furajere, ecologie, landşaft, pratologie, producerea și păstrarea furajelor.

Fertilizanți

Procese fundamentale determinante ale stării de reacţie şi nutritivă a solurilor, evoluţia agrochimică a solurilor, metode de control ale stării de fertilitate a solurilor, managementul ...

Mai mult
Fitopatologie

Bacteriologie și micoplasmologie, boli la sămânță, foliare și de spic la cerealele păioase (grâu, orz de primăvară,triticale), carantină fitosanitară, dezinfecţie și dezinsecţie, control fitosanitar al culturilor agricole si ...

Mai mult

AGRIM oferă consultanță gratuită fermierilor din România

Partenerii AGRIM

AMEROPA
Ameropa Grains

Ameropa Grains S.A. România este parte a Grupului de companii Ameropa Elveția. Aceasta din urmă deţine în România, atât Combinatul de Îngrăşăminte Azomureș, cât şi Chimpex, unul dintre cei mai mari operatori din Portul Constanța.

Mai mult
USAMV Cluj-Napoca

Misiunea noastră este de a pregăti specialiști prin promovarea excelenței actului educativ la nivel de licență, masterat și doctorat

Mai mult
Agri Business Job

Servicii integrate de recrutare în agricultură

Mai mult

Principalii furnizori de inputuri agricole

VEZI TOŢI

Experți USAMV Cluj-Napoca

Ileana BOGDAN
Profesor doctor

Email: ileana.bogdan@usamvcluj.ro
Ioan ROTAR
Profesor doctor

Email: ioan.rotar@usamvcluj.ro
Mihai RUSU
Profesor doctor

Email: mihaicornelrusu@yahoo.com

Experţi USAMV Cluj-Napoca